Log ind på MinKonto for at se siderne på dette website

For at se siderne på dette website skal du være logget ind på MinKonto.

Dette website nedlægges 31. juli 2016

Dette website vil blive nedlagt søndag d. 31. juli 2016.

Beskrivelse: Til hvert af bogens tolv kapitler har vi valgt mindst fire tekster, hvor de to første typisk er til historie- og de to sidste til danskundervisningen.
Der har ligget flere overvejelser til grund for valget af tekster.

  • Nogle af teksterne relaterer sig direkte eller indirekte til stof i bogen, og arbejdet med disse kan uddybe illustrere væsentlig forhold i danmarkshistorien. Det gælder fx 1, 2, 3, 5, 6, 10, 19, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 43, 47 & 48.
  • Andre tekster belyser eller eksemplificerer stof fra bogens tekstbokse. Det gælder fx 8, 9, 12, 21, 28, 30, 32, 33, 34, 46 & 49
  • Mange af teksterne belyser forholdet mellem mænd og kvinder gennem historien med særlig vægt på kvinders vilkår og sexualitet. Det gælder fx 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49 & 50.
  • Endelig er nogle af teksterne valgt, fordi de kan perspektivere forhold, som kun behandles mere perifert i bogen. Det gælder fx 4, 11, 17, 23, 25, 39, 40 & 43

Tekst 20 er en tejkstboks om Barokken og med Thomas Kingos digt Opskrift på et Anker, som ved en beklagelig fejl gled ud under redigeringen af bogen.
Vi gør opmærksom på, at man ikke behøver at læse hele bogen for at gennemføre det forløb med historisk overblik og sammenhæng i fagene dansk & historie, som bogen primært er skrevet til. Man kan vælge at lade dette overbliksforløb dække en kortere periode end hele danmarkshistorien, fx 960-1901 eller 1660-1950. En sådan fortolkning er der hjemmel for i undervisningsvejledningen til de to fag.

Forfattere

Henrik Bonne Larsen & Thorkil Smitt